logo

Politică de confidențialitate

1. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale NUTRITIE DIA G S.R.L., cu sediul în Oradea, Jud. Bihor, Str. Mihail Kogalniceanu, Nr.8, Ap.1, în calitate de operator de date, denumită în continuare Nutrition Plan. Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet nutritionplan.app. ("Site-ul")

2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți client al Site-ului, Nutrition Plan va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul Nutrition Plan, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

3. Scopurile și temeiurile de prelucrării

Dacă sunteți client al Site-ului, Nutrition Plan prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Nutrition Plan va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina Nutrition Plan (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

5. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, NUTRITIE DIA G S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină NUTRITIE DIA G S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

6. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către NUTRITIE DIA G S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

7. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: [email protected].